Rekrutacja

VI  Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji prowadzi rekrutację do klasy ogólnej z rozszerzonym językiem angielskim.

Program klasy:


Dodatkowo:

 

Regulamin rekrutacji:

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

  1. Od 1 marca 2016  do 20 czerwca 2016r. do godz. 15.00: kandydaci składają w szkole podania (do pobrania) oraz wykaz ocen za I półrocze w kl. VI stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów
  2. Do 30 czerwca 2016r. – rozpatrywanie podań
  3. 30 czerwca 2016r. – ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do kl. I
  4. Do 4 lipca 2016r. godz. 15.00 – składanie oryginałów świadectw  ukończenia szkoły podstawowej ,  zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu po kl. VI,  karty informacyjnej (do pobrania), 2 zdjęć legitymacyjnych
  5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych do kl.1: 5 lipca 2016 r.

  

W przypadku większej liczby kandydatów, listę przyjętych  ustala się biorąc pod uwagę:

 

Warunkiem przyjęcia ucznia na wstępną listę kandydatów do kl. I Gimnazjum jest uzyskanie przynajmniej 20 pkt.na 40 oraz przynajmniej dobrego zachowanie. Pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów (max. 40 punktów):

 

Punkty za oceny:

 

 

Do pobrania:

O szkole

VI Gimnazjum MCE jest bezpłatną prywatną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zalety naszej szkoły:
  • mało liczne klasy,
  • brak anonimowości,
  • indywidualne podejście do każdego ucznia.

Kontakt z nami

VI Prywatne Gimnazjum
Małopolskiego Centrum Edukacji
Budynek Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Żeromskiego
ul. Zdrojowa 11, Krościenko
tel: (18) 26 23 025
Sekretariat czynny:
pn. - pt. w godz. 9.00-14.30

Lokalizacja